دوشنبه ،۵ خرداد ۱۳۹۹، ۱۸:۲۳

تماس با افتخار ترابر

افتخار ترابر

عبدالغفور هاشمزهی

Iran

زاهدان - زاهدان

خیابان امام خمینی ، تقاطع هیرمند جنوبی جنب جرثقیل آرش

  • ۰۰۹۸۵۴ ۳۳۲۱۵۹۳۲
  • ۰۰۹۸۵۴ ۳۳۲۱۲۰۹۹
  • ۰۰۹۸۵۴ ۳۳۲۲۶۴۳۱

۳۳۲۱۵۹۳۲

۳۳۲۱۵۹۳۳

۰۹۱۵۱۴۹۲۳۳۵

www.eftekhartarabar.com

گروه بندی محصولات شرکت